İş Güvenliği Üzerine Bir Makale

Türkiye’de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği bağlamında analizi: Güncel eğilimlere genel
bir bakış*

Muhammed Hulusi Gözüak
Hüseyin Ceylan

Özellikle son yıllarda iş sağlığı, iş kazaları, iş güvenliği, işçi yaralanmaları ve ölümleri gibi konular açısından bir
değerlendirme yapıldığında inşaat sektörü çok sık gündeme gelmektedir. Bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği alanında
çok sık gündeme gelen inşaat sektörü özelinde bir durum tespiti yapabilmek ve konu ile ilgili güncel eğilimleri
ortaya koyabilmek çok önemlidir. İnşaata ilişkin tüm sistem ve faaliyetleri kapsayan sektöre inşaat sektörü adı
verilmektedir. İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

İş kazaları ciddi sağlık, sosyal ve
ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Her sene ülkemizde çok sayıda iş kazası meydana gelmekte, bu kazalar
sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmekte, ya da iş göremez hale gelmektedir. Ekonomik kalkınmaya büyük
katkı sağlayan inşaat sektörü, önleyici tedbirlerin alınmaması nedeniyle iş kazalarının da sık meydana geldiği bir
faaliyet alanıdır. Resmi kaynaklara göre her yıl Türkiye’de yaklaşık 400 bin iş kazası yaşanmaktadır. Doğrudan
ve dolaylı maliyetin yaklaşık on milyar dolar olduğu hesaplanmıştır. Bu makalede ülkemizde meydana gelen iş
kazaları, insan sağlığı ve inşaat sektörü özelinde incelenmiştir. Konuya ilişkin tanımlara yer verilmiş, güncel veriler
tablolar halinde sunularak inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının analizleri iş sağlığı ve güvenliği bağlamında
değerlendirilmiştir


More posts…Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

  • İş Güvenliği Üzerine Bir Makale
    İş Güvenliği Üzerine Bir Makale

    Türkiye’de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği bağlamında analizi: Güncel eğilimlere genelbir bakış* Muhammed Hulusi GözüakHüseyin Ceylan Özellikle son yıllarda iş sağlığı, iş kazaları, iş güvenliği, işçi yaralanmaları ve ölümleri gibi konular açısından birdeğerlendirme yapıldığında inşaat sektörü çok sık gündeme gelmektedir. Bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği alanındaçok sık gündeme gelen…