204-22 Yaya ve Araç Trafiği

Halka açık alanlarda iskele kurulumu yapılması ve iskele üzerinde çalışma hem çalışanların hem de çevredeki halkın güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Daha fazla kişinin risk altında olması, bu kişilerin mevcut tehlike ve risklerin farkında olmaması ve işe olan merakları önlemlerin bir an önce alınması zorunlu kılmaktadır.

İskele kurulum ve sökümü, iskele üzerinde çalışma gibi işler sırasında çalışma yapılan alandan insanların uzak tutulması gerekmektedir. Uzak tutma, mevcut sokak ya da geçiş yollarının yetkili mercilerden izin alınarak çalışma boyunca kapatılması şeklinde yapılabilir. Geçiş yollarını kapatıldığında, güvenli alternatif yollar temin edilmeli ve insanlar araç trafiğine karşı güvende olmalıdır. Eğer halk çalışma alanından uzakta tutulamıyorsa, gerek çalışma aletlerinin gerekse malzemelerin düşmesine karşı etkili fiziksel korunma yöntemleri uygulanmalıdır. İnsanların iskele alt tarafından geçişlerine izin verilmesi halinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (Şekil 71)

•  Geçit boyunca yeterli baş yüksekliği bulunmalı,

•  İnsanların yaralanmasına ya da elbiselerinin zarar görmesine sebep olabilecek çıkıntıların olmadığından emin olunmalı,

•  Yürüme yüzeyi iyi durumda olmalı, Geçit yeterli derecede aydınlık olmalıdır.

Ayrıca kullanılacak geçit cisim düşmesine karşı tamamen kapatılmış olmalı ve araç trafiğine karşı bariyer vb. araçlarla trafik yolundan ayrılmalıdır. Yollar karşılıklı geçiş ve engelli kişilerin geçişi de göz önüne alınarak yeterli genişliğe sahip olmalıdır. Yanda yaya geçidine ait örnek Şekil 72’de gösterilmektedir:

Tamamen kapatılmış şekilde düzenlenen geçit tavanları, düşen cisimlerin yaratacağı etki göz alınarak sağlam malzemeden oluşmalıdır. Ayrıca çalışma sırasında oluşabilecek toz ve molozların geçişinin engellenmesi için polietilen vb. geçirgen olmayan malzemelerle geçidin üstü kapatılmalıdır.

İskelenin kurulu olduğu alanın yakınında iş makinelerinin çalışıyor olması ve araç trafiğinin bulunması da çalışan güvenliği, iskelenin güvenli kullanımı ve yapısal bütünlüğü açısından tehlike oluşturabilir. Araç trafiği ve mobil ekipmanlardan kaynaklanabilecek ölüm ya da yaralanma riskine karşı aşağıdaki kontrol tedbirleri alınabilir:

Sayfalar: 1 2

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: