204-6 Çalışma Alanı Üzerine Etkiyen Yükler

Her bir çalışma alanı; q1, F1 ve F2 olarak gösterilen çeşitli yükleri, yığışımlı olarak değil tek tek taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ağ veya kafes korumalı iş iskelelerinde, kısmî alan yükleri de dâhil olmak üzere iş iskelesinin mesnetlerine kadar sadece düzgün yayılı yük q1 taşınmalıdır.

Yapısal tasarım amaçları bakımından, çalışma alanı üzerine etkiyen servis yükleri, aşağıdaki şekilde belirlenen alan üzerine uygulanmış olmalıdır:

İş iskelesi boyunca veya derinliğince mütemadî plâtformların olduğu yerlerde, ayırma kenarı olarak taşıyıcı dikmelerin arasındaki açıklığın merkezinden geçen eksen alınmalıdır.

Herhangi dış kenarda w boyutu, gerçek kenar olarak veya topuk tahtasının bulunduğu yerlerde, servis yükleri uygulanmıştır.

Yük sınıfı 1’e dâhil iş iskelelerinde, bütün plâtform birimleri Sınıf 2 servis yüklerini taşımaya yeterli olmalı; ancak bu gerek iskelenin bütününe uygulanmamalıdır.

•  Düzgün yayılı servis yükü

İş iskelesi üzerindeki her bir çalışma alanı, düzgün yayılı yük q1’i taşımaya yeterli olmalıdır.

•  Tekil yük

Her bir plâtform birimi, aynı anda olmamak üzere belirtilen 500 mm x 500 mm’lik alan üzerinde düzgün yayılı F1 yükü ile 200 mm x 200 mm’lik alan üzerinde düzgün yayılı F2 yükünü taşıyabilmelidir.

Yükün uygulandığı kısım, yüklerden kaynaklanan kuvvetleri dikmelere iletebilecek yapıda olmalıdır. Her yükün konumu, en elverişsiz şartları oluşturacak şekilde seçilmiş olmalıdır.

Plâtform biriminin genişliğinin 500 mm’den küçük olduğu durumlarda, verilen F1 yükü, hiçbir durumda 1,5 kN’dan az olmamak üzere plâtform genişliği ile orantılı olarak azaltılabilir.

•  Kısmî alan yükü

Yük sınıfı 4, yük sınıfı 5 ve yük sınıfı 6’ya dâhil her bir plâtform, düzgün yayılı servis yükünden daha büyük bir yükleme durumu olan q2 düzgün yayılı kısmî alan yükünü taşımaya yeterli olmalıdır. Kısmî alan, çıkma alanı A ile kısmî alan faktörü olan ap nin çarpımı ile elde edilir.

Yükün uygulandığı kısım, yüklerden kaynaklanan kuvvetleri dikmelere iletebilecek yapıda olmalıdır. Ağ veya kafes korumalı tip iş iskelelerinde olduğu gibi, her iki doğrultuda ikiden fazla dikme bulunması durumunda, taşıyıcı dikmenin doğrulanması için dört mütemadi çıkmanın kısmî alan yükleri kullanılmalıdır [12].

Sayfalar: 1 2 3

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: