205-3 Çalışanlar ve Malzemelerin Düşmemesi İçin Alınacak Tedbirler

• Yetkili kurum (otorite), düşmeyi önleme veya yüksekte çalışma için zorunlulukları belirten düzenlemeler oluşturmalıdır. Bu düzenlemeler, yüksekten düşmeyi önlemek için gerekenleri, düşmeyi önleme ekipmanlarının belgelendirilmesini, muayenesini, test edilmesini, kullanılmasını ve düşen nesnelerin bir kişiye çarpmasını önlenmek için gerekli kontrolleri içermelidir.

•  İşveren, yüksekten düşme riski içeren işleri tanımlamak ve değerlendirmek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.

•  Risk değerlendirmesine dayanarak düşmeyi önleme programı geliştirilmelidir. Program şunları içermelidir:

a)  Yüksekte çalışma prosedürleri;

b)  Düşme senaryolarına göre acil kurtarma prosedürlerinin hazırlanması, test edilmesi ve uygulanması süreçleri

c)  Düşmeyi önleme ve düşmeye karşı koruma ekipmanının sertifikasyonu, tedariği, muayenesi ve bakımı.

•  İşveren, herhangi bir nesnenin, ekipmanın, komponentin, malzemenin veya diğer materyallerin yüksekten planlananın dışında düşmesine karşı, durumları, görevleri veya ekipmanları tanımlamak ve değerlendirmek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Çalışanların diğer çalışanların üzerinde çalıştığı rutin veya rutin olmayan işlere özellikle dikkat edilmelidir. Değerlendirmeye dayanarak, her gemi inşa, tamir ve bakım tesisi, düşen nesnelerin önlenmesi veya insanları düşen nesnelerin oluşturduğu risklerden korumak için kontrol stratejileri geliştirmelidir.

•  Yüksekten düşme riskinin ortadan kaldırılması bir önceliktir. Yapılan işi değerlendirmek ve yüksekte çalışmak ve bakım yapmak amacıyla parçaları zemine indirmek için olan gereksinimi en aza indirmek için uygulanan süreçler olmalıdır. •  Ulusal mevzuatta belirtilenden daha yüksekte düşme riskinin olduğu her durumda, düşmeyi önleme veya düşmeden koruma ekipmanı kullanılmalıdır.

Sayfalar: 1 2 3 4

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: