301-3 Yüksekte Çalışma İle İlgili Mevzuat

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili hususlar, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanunun 30’uncu maddesine dayanılarak yayımlanan ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümler ile düzenlenmiştir. İSG mevzuatında yüksekte çalışma ile ilgili hükümler genel olarak aşağıda belirtilen iki yönetmelik çerçevesinde toplanmıştır:

•05/10/2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”,

•25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, yüksekte çalışma ile ilgili hükümlerin en kapsamlı olduğu düzenlemedir. Bu Yönetmelik içerisinde:

•Yüksekte çalışmanın tanımı,

•Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlar,

•İlgili standartlara atıflar ile alınacak teknik önlemlerin detayları,

•İskele sistemleri ile ilgili hükümler yer almaktadır,

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, aşağıda belirtilen hükümleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir:

•Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili genel hususlar,

•El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler,

•İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler,

•Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler.

Sayfalar: 1 2

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: