302-3 Yüksekte Çalışmanın Risklerinden Alınacak Önlemler Ve Korunma Yöntemleri

Yüksekte çalışma, diğer çalışma yöntemlerine göre daha fazla emniyet tedbiri alınması gereken bir çalışma şeklidir. İşin türü ve tamamlanma önceliği değerlendirildikten sonra, öncelikle yüksekte çalışmaktan kaçınılmalı, mümkünse zemin seviyesinde çalışılabilecek bir çözüm üretilebiliyorsa zeminde çalışılmalı, ikincil olarak yüksekte güvenli çalışmaya yönelik teknik çözümler geliştirilmeli, uygun ekipman ve toplu koruma önlemler ile düşme riski baştan engellenecek şekilde çalışma planlanmalı, üçüncül ve son olarak, toplu koruma önlemlerinin mümkün olmadığı durumlarda, düşme riskinin gerçekleşmesi halinde bu düşüşü güvenli bir şekilde durduracak kişisel koruyucu donanımlar kullanılarak bireysel önlemler alınmalıdır (17).

Genel olarak mümkün olan çeşitli çözümlerden en düşük riski sağlayan seçilmelidir. Bunu başarmak için ilk adım, pratikte çalışma koşullarında mevcut tehlikelerin tanımlanması olmalıdır. İşyerleri; özellikleri, orada yapılacak faaliyetler ve erişimin niteliği ve durumu bakımından incelenmelidir. Bu aşamada tamamen veya kısmen (çoğunlukla kısmen mümkün) yüksekte çalışmaktan kaçınmanın mümkün olup olmadığı sorusu dikkate alınmalıdır.

Örneğin; bir çatı konstrüksiyon elemanlarını çatı yüksekliğinde monte etmek yerine, bunları şantiyede zemin seviyesinde monte ederek daha büyük üniteler elde edilmeli ve kısa bir süre içinde tam bir çatı oluşturmak üzere montajının yapılacağı yüksekliğe bir vinç ile kaldırılmalıdır. Kalitedeki kar marjı, şantiye alanın verimli kullanılabilirlik oranı, kullanılabilir yollar ve şehir içi trafik, personelin şantiyedeki dağılımına göre vincin çalışma kapasitesi, atölyedeki ilave ön-montajlama gibi sınırlandırıcı koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda işyeri içerisindeki ulaşımın riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakım çalışmalarına bakıldığında (örneğin pencere temizliği, malların depolanması vb.), bazen basit el aletlerinin kullanılması, yerden yapılabilecek alternatif çalışma yöntemlerinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Yüksekte hangi işin yapılacağına karar verildikten sonra güvenli bir alan ve çevre sağlanmalıdır. Ayrıca işin kalifiye ve yetkin bir çalışan tarafından yapılması çok önemlidir (5).

Sayfalar: 1 2 3

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: