410-1 Asbestli Atıkların Yönetimi Ve Bertarafı

Asbestli atıkların yönetimi konusu sadece söküm ve yıkım işleri tamamlandıktan sonra ele alınacak bir konu olarak düşünülmemelidir. Asbest içeren atıklar, her gün mesai bitiminde toplanmalı, asbest işareti taşıyan poşetlere konulmalı ve işyerinde düzenli biçimde depolanmalıdır. Atık prosedürleri ile ilgisi olmayan personelin atıklara erişimini engellemek için gerekli uyarı ve koruyucular yerleştirilmeli, ayrıca asbest depolanan konumlara girilmemesi gerektiği tüm çalışanlara bildirilmelidir. Depolanan malzemenin poşetlerde delik açması ihtimali varsa (örn, sivri uçlu, sert atıklar) çift poşet kullanılmalıdır. Atık poşetlerinin lif bağlayıcı solüsyonla ıslatılması da tavsiye edilmektedir. Yıkım, söküm projesi sona erdiğinde veya atıklar taşınması ekonomik olacak miktarda biriktiğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık taşıma firması ile ve yetkili atık bertaraf kuruluşu ile sözleşme imzalanarak atıkların mevzuata uygun şekilde taşınması ve bertarafı gerçekleştirilmelidir. Atıkların düzenli depolama tesislerinde depolanması ile ilgili mevzuat hususlarına da bu bölümün devamında yer verilmiştir.

Gemi, bina veya endüstriyel bir yapıdan söküm sonucu ortaya çıkartılan asbest, “atık” niteliğinde olup “atık mevzuatı” hükümlerine göre taşınması ve bertarafı gerekmektedir. Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre; üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. Tüm atıkların tabi olduğu bu hüküm asbest atıklarının bertaraftı için de geçerlidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (AYY) EK-4 atık listesindeki, asbest içeren atıklar aşağıda belirtildiği şekilde kodlanarak tanımlanmıştır (32)

Asbest İçeren Atıklar

ATIK KODUATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
06 07 01*Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklarM***
06 13 04*Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklarA**
10 13 09*Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklarM
10 13 1010 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları 
15 01 11*Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlarA
16 01 11*Asbest içeren fren balatalarıM
16 02 12*Serbest asbest içeren ıskarta ekipmanA
17 06Yalıtım  Malzemeleri  ve  Asbest  İçeren  İnşaat Malzemeleri 
17 06 01*Asbest içeren yalıtım malzemeleriM
17 06 05*Asbest içeren inşaat malzemeleriM

*Tehlikeli atık olarak belirtilmiştir.

**A işaretli atıklar, tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.

***M işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla konsantrasyon değeri ve özelliklerine bakılır.

Sayfalar: 1 2

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: