113-1 Elektrik İşlerinde Tehlike Durumu ve Risk Analizi

Şekil 13.1’de yıkım işine başlamadan önce yıkım sahasına yakın elektrik panolarının korumaya alınması görülmektedir. Yıkım işi boyunca elektrik konusunda tespit edilen tehlike ve riskler Tablo 13.1’de ifade edilmiştir.

Bu bölümde tespit edilen tehlike ve risklere karşılık gelen güvenlik tedbirleri ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir:

•Yıkıma başlamadan önce şantiye sahasının elektriği ana sağlayıcıdan kesilir.

•İlgili kurumdan bölgenin elektrik iletim planıyla ilgili bilgi edinilmeli ve kazılar o istikamette geçekleştirilmelidir.

•Operatör elektrik iletim hatları konusunda bilgilendirilmelidir. Şantiye sahasından geçen havai hatlar yıkıma başlamadan önce taşınmalıdır.

Şekil 13.1

Sayfalar: 1 2 3 4

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: