102-4 Risklerden Korunma İlkeleri

Bazı kontrol önlemleri diğerlerinden daha etkilidir. Kontrol önlemleri en güvenilir ve en fazla koruma sağlayandan en az güvenilir ve en az koruma sağlayana doğru sıralanmalıdır. Bu sıralamaya kontrol önlemleri hiyerarşisi denir. Amaç, her zaman tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmak olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse aşağıdaki sırayı takip ederek riski minimize etmek gerekmektedir. Eğer tehlike elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makina veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilmelidir.

Örneğin elle yıkım uygulanan bir bölümde daha az risk taşıyan makineyle yıkım yapmak gibi. Eğer tehlike elimine edilemiyor ya da ikame edilemiyorsa tehlike kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses için gerekli mühendislik önlemleri alınır. Örneğin yıkım makinesini kullanan operatörü parça düşmelerinden korumak için iş makinesi kabinini güçlendirmek yoluna gidilebilir. Tehlikeli durumdan etkilenen insan sayısının, etkilenme süresinin azaltılması, uyarı ve işaretlerin kullanılması gibi idari yaptırımlar da sıralamanın sonraki basamağıdır. Eğer bütün bunlar uygulandığı halde hala risk varsa her çalışana işine uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) verilmesi gerekir. İdari yaptırımlar ve KKD alınan önlemler arasında en az etkili olanıdır. Uygun kontrol tedbirleri alırken büyük yapılar ve asma katlar için kullanılan iskeleler, yıkıntı malzemesinden ve molozlardan oluşan tozlar, malzemelerin taşınmasında mesafe, rota ve taşıma aracı gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: