107-1 Yapıların Yıkımı İle İlgili Seçenekler

Yıkım; yapısal yenilenmenin bir parçası olan “kısmi yıkım”ında dâhil olduğu, bazı durumlarda yapı onarımını ve güçlendirilmesini içerebilen ya da yapının tamamen yıkılmasını gerektiren birçok seçenekleri ihtiva etmektedir. Geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucunda yapının bir kısmının yıkılmasına ve yenilenmesine karar verilebileceği gibi, yapının tamamının yıkılması da söz konusu olabilir. Yapılan değerlendirmelerin iyi bir sonuç verebilmesi için, uygun olabilecek temel yaklaşımların birer seçenek olarak ele alınması ve ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

•Yapı temel alanının yeniden kullanılabilmesi için, yapının tamamen yıkılması.

•Yapının tamamen yıkılması ve yeni bir yapının inşa edilmesi.

•Yapının kısmen yıkılması ve yıkılan kısım yerine yeni bölümün inşa edilmesi.

Yukarıda sıralanan ve değerlendirilmesi gereken seçeneklerden biri tercih edilebileceği gibi, birden fazla yaklaşımın kombinasyonu da seçilebilir. Yıkım işlemleri ve fiziksel müdahaleler, zaman, maliyet ve çevresel etkiler gibi ciddi konuları etkileyeceğinden, gerekli değerlendirmelerin çok yönlü ve detaylı yapılması gerekmektedir.

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: