107-6 Yıkım Faaliyeti ve Atık Yönetimi

13.10.2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinde yıkım faaliyeti ve atık yönetimine, 15 inci maddesinde seçici yıkıma, 16’ncı maddesinde yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümüne, 17’nci maddesinde gürültü ve titreşim yönetimine, 18 inci maddesinde toz emisyonuna değinilmiştir. Buna göre;

Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi

•Müteahhit, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın;

a)Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,

b)İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumunda geri kazanımını sağlamakla,

c)Çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,

d)Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

e)Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla, yükümlüdür.

•Yıkım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, geçici bir süre için olsa dahi dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.

Sayfalar: 1 2 3 4

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: