103-2 Yıkım Lisansı

Yıkım lisansı yıkım çalışmalarının yürütülmesi için gereklidir. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulama yönetmeliğinde yıkım lisansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın idaresinde verilmektedir. Bu lisans ülkemizde yıkım ruhsatının karşılığıdır, yıkım müteahhitliği lisansı değildir.

13.10.2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesinde, yıkım ruhsatına değinilmiştir. Buna göre;

·Yapıların kısmen veya tamamen planlı bir şekilde yıkım işlemleri için başvuru üzerine ilgili idarece Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan Form 1’e göre yıkım ruhsatı düzenlenir.

·Yapı sahipleri veya kanuni vekilleri, başvuru dilekçeleri ekinde; tapuyu, müteahhit ve fenni mesul ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmelerini, yıkım planını, 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 32 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 33 üncü ve 39 uncu maddeleri kapsamındaki yıkımlar hariç olmak üzere parsel maliki ya da maliklerinin tamamının muvafakatlerini, yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapının tahliye edilmiş olduğuna dair ilgili idare tarafından düzenlenen belgeyi, yıkılacak yapıda elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler ile müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan iş sözleşmelerini ilgili idareye vermekle yükümlüdür.

Sayfalar: 1 2 3

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: