107-2 Yıkım Seçeneği Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapılan çeşitli değerlendirmeler sonucunda belirlenen yıkım seçeneği ve bu yaklaşımın gerektirdiği kapsama göre uygun bir yıkım yöntemi-tekniği belirlenmelidir. Yapının kısmen yıkımı, yenilenmesi veya tamamen yıkımı için belirlenmiş faaliyetler ve uygulanacak olası yöntemler öncesinde dikkat edilmesi gereken temel ilke, planlanan ya da planlanmayan yapısal çökmelerinin mümkün olabileceğinin unutulmaması ve oluşabilecek tüm potansiyel risklerin değerlendirilmesidir. Yıkım projesi; yapının planlı ve kontrollü bir biçimde yıkılmasını ve yıkıntının yine kontrollü bir biçimde kaldırılmasını, böylelikle planlanmamış bir yapı yıkımından, yani yapının ani çöküşünden kaçınılmasını sağlamalıdır.

Bir yıkım faaliyetinde geriye dönüş mümkün olamayacağı için, yaşanabilecek ekstra zaman ve maliyet kayıplarını önleyebilmek adına, yıkım yaklaşımlarının aşağıdaki hususlara dikkat edilerek irdelenmesi gerekmektedir.

a) Yıkım tekniklerini içeren mevzuatlar, şartnameler ve yönetmelikler.

b) İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve çevre şartları.

c) Kullanılacak personel, makine ve ekipman gibi çeşitli iş gücü ihtiyaçları.

d) Yapının tipi, yaşı, durumu, kullanımı ve elverişli ise iş faaliyeti ile yapıya erişim, yapıdaki mevcut iş-çalışma faaliyetleri gibi yerel koşullar ve kısıtlamalar.

Sayfalar: 1 2

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: