Proje Hakkında

Türkiye gibi gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü 400’den fazla iş kalemini kapsayan geniş bir ürün yelpazesini kullanmaktadır. Bu sektörde %19’dan fazla çalışan işçi oranıyla da Ülkemizin işçi istihdamında önemli bir paya sahiptir. Yani her 5 işçiden biri inşaat sektöründe çalışıyor diyebiliriz. Dünya genelinde yürütülen inşaat sektörü faaliyetlerinde her yıl yaklaşık 60 bin ölümlü kaza meydana gelmekte ve bu kazalarda çok sayıda işçi hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de son yılların istatistiksel verileri incelendiğinde, iş kazası sonucu ölüm, meslek hastalığı ve sakat kalma vakalarında artış olduğu, inşaat sektöründe ise, iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından diğer iş kollarına kıyasla en ölümcül sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Türkiye için inşaat sektöründeki olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin SGK istatistiklerine göre 2021 yılında ülkemizde 511.084 iş kazası gerçekleşmiş olup, bu kazaların 58.107’si (% 11,4) inşaat sektöründe meydana gelirken, iş kazaları sonucunda tüm sektörlerde meydana gelen 1.382 ölümün 386’sı (%28) inşaat sektöründe gerçekleşmiştir

Türkiye’de inşaat sektörünün, ölümcül kaza oranı ile en yüksek paya sahip olmasının nedeni ile, inşaat sektöründekiyaşanmış olan iş kazalarının oluş biçimlerine göre iş kazaları sınıflandırıldığında; birinci sırasında Yüksekte Çalışma, ikinci sırasında İskele Hataları, üçüncü sırada Asbest ve dördüncü sırada da tedbirsiz Yıkım olduğunu görmekteyiz.

2020-1-TR01-KA202-094227 kodlu ‘How to add a new dimension to current key skills in the construction industry with new generation technology and curriculum’ başlıklı, 3 yurt dışı (CIAPE/Italy, European Center For Quality-ECQ/ Bulgaria, BOSPHORUS Education/Austria) ve 2 yurt içi (Özel Şampiyon Mesleki ve Teknik Eğitim Kursu, İstanbul Zincirli Kuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) çalışma ortaklarının da katkıları ile hazırlanan bu Erasmus+ projesi ile, inşaat sektöründeki iş kazalarını minimize edilebilmek için bu dört ana başlıkla ilgili, gerek gelişmiş ülkelerdeki gerekse Türkiye’deki Uluslararası Çalışma Örgütü olan ILO (International Labour Organization) standartlarını geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla, tüm çalışmalar ve uygulamalar derinlemesine ele alınmış ve bu sektörde çalışanların eğitimine
daha etkili bir katkı vermek amacıyla; bir Ders Notu Kitabı hazırlanmış, bu sektörle ilgilenen herkesin rahat ulaşarak eğitimini alabilecekleri İnternet Ortamında Asenkron Eğitim Programı hazırlanmış ve ayrıca eğitimdeki görsel etkinliği daha da artırmak amacıyla yeni teknolojilerden de faydalanılmış ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü kullanılarak, katılımcıların doğal bir şantiye ortamında bulunmaları ve hissetmeleri sağlanmıştır.