405-1 Asbestin Neden Olduğu Hastalıklar

Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir:

Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

•Plevral Reaksiyonlar:

•Plevral plaklar,

•Benign asbest plörezisi,

•Diffüz plevral kalınlaşma

•Parenkimal Akciğer Hastalıkları:

•Rounded atelektazi,

•Transpulmoner bantlar

•Asbestin Sebep Olduğu Dermatozlar

Kanserler:

•Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2’sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

•Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.

•Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs. organlarda meydana gelen tümörler)

•Hava yolu obstrüksiyonu,

•İmmünolojik değişiklikler,

•Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,

•Üst zon değişiklikleri,

•Retroperitoneal fibrozis vs.

DSÖ tarafından yıllık küresel 107 bin ölümün mezotelyoma, asbeste bağlı akciğer kanseri ve asbestoz nedenli olduğu tahmin edilmektedir (19). 2005 yılında mesleki asbest maruziyetinin mezotelyoma ilişkili 43 bin ölüme (20) ve dünya genelinde asbestoz ilişkili 7 bin ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir  (21) (22) Mezotelyoma nedenli ölümlerin 7 bini Avrupa’ya atfedilmiştir (20)

2010 Çevre ve Sağlık konulu Parma Deklarasyonu sayesinde, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Üye Devletleri asbeste bağlı hastalıkların ortadan kaldırılması gereği üzerinde mutabakata varmışlardır (23). 2015 yılında Çevre ve Sağlık konulu Parma Deklarasyonu’nun uygulanmasında kilometre taşı olması yönünden (23), DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) özellikle her bir devleti asbeste bağlı gelişen hastalıkların ortadan kaldırılması amacıyla ulusal bir program hazırlanması ve ulusal asbest profilinin geliştirilmesi yönünde teşvik etmiştir  (24)

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: