408-3Riskli Koşullar ile Güvenli Ortamlar

Asbest ile ilgili tehlikeli koşullar aşağıda verilmiştir:

•Asbest atıkları/ Ergonomik olmayan şekilde yükleme,

•Atık/Güvensiz istif sonucu paket devrilmesi,

•Asbest lifi/Söküm yapılan yerin temizliğinin eksik yapılması,

•Asbest Lifi/Uygunsuz KKD bertaraftı,

•Asbest Lifi/Duş alanına (ikinci bölüm) solunum koruyucunun çıkarılıp girilmesi,

•Eksik aydınlatma /Gece çalışması,

•Atık malzeme vb./Düzensiz ortamda çalışma,

•Sıcaklık ve Soğukluk/Dış alanda iklim şartlarıyla çalışma,

•Asbest lifi/Spreyin doğru noktalara püskürtülmemesi şeklinde sıralanabilir. (5)

Asbest söküm işlerinde çalışma bölgeleri aşağıdaki şekilde dört sınıfa ayrılır.

Az Riskli Asbest Söküm İşleri (Yeşil Bölge)

Yeşil bölge olarak nitelendirilen az riskli çalışmalar, asbestin güçlü bağlı durumda bulunduğu malzemelerin görsel kontrollerinin yapılması, tozuma yapmayacak şekilde sökülmüş parçaların elle taşınması, eternit olarak bilinen çatıların merdivenine tırmanılması ve asbest levhalarının elle taşınması gibi asbeste maruziyetin en az olduğu işleri belirlemek için kullanılır.

Orta Riskli Asbest Söküm İşleri (Sarı Bölge)

Sarı bölge olarak nitelendirilen orta riskli çalışmalara; güçlü bağlı asbestle yapılmış çalışma yerinin temizlenmesi, büyük miktarların elle taşınması, asbestli çimento çatılarının çatı oluklarının temizlenmesi, yumuşak bir fırça veya süngerle yapılan temizlik, hasar vermeden yapılan söküm çalışması gibi örnekler verilebilir.

Yüksek Riskli Asbest Söküm İşleri (Kırmızı Bölge)

Kırmızı bölge olarak nitelendirilen yüksek riskli çalışmalara örnek olarak; tüm riskli yıkım, söküm işleri, yüksek basınçlı suyla temizlik, asbestli tozun kuru bir nesneyle silinmesi, parçalamayla söküm çalışmaları, açılı taşlama makinesi ile kesme çalışmaları verilebilir.

Güvenli Bölge

Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınır.

a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında;

•Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

•Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir.

•Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

•Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir.

b) Asbestle çalışılan işyerlerinde;

•Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) verilir.

•KKD işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır.

•Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.

•Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkânı sağlanır.

•Tek kullanımlık olmayan KKD’ler, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır (5)

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: