210-1 Kişisel Koruyucu Donanımlar

Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanılır. Toplu korunma önlemlerinin her zaman öncelikli olduğu dikkate alınmalı, uygulanamadığı durumlarda ise KKD kullanımına başvurulmalıdır (Şekil 80).

İskele çalışmaları; iskelede yapılacak işin niteliği, iskelenin kurulum ve söküm işleri dikkate alındığında kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının gerekebileceği çalışmalardır. İskelede çalışma sırasında kullanılacak kişisel koruyucu donanımların seçiminde yapılacak risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınmalıdır.

İskele işi yüksekte çalışmayı gerektirdiğinden dolayı, düşme riskine karşı önlem alınması son derece önemlidir. İskelede bütün açık kenarlarda uygun şekilde yerleştirilmiş yan korumanın bulunması, platformun tam ve sabitlenmiş olması ve erişimin erişim araçları ile sağlanması neticesinde bu risk minimize edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak OSHA kaynaklarında, düşmeye karşı korumanın korkuluk sistemlerini ve düşmeyi durdurma sistemlerini içerdiği belirtilmektedir. Değişen iskele türlerine göre, düşmeyi durdurma sistemi veya korkuluk sistemi ya da her iki sistem de bir arada kullanılmaktadır. Örneğin; asma iskeleler her ikisinin de bir arada kullanıldığı iskele türü iken cephe iskelelerinde ise düşmeyi durdurma veya korkuluk sisteminin düşmeye karşı gerekli olduğu belirtilmektedir. İskele korkuluk sisteminin yeterli şekilde kurulması, platform ve erişim ile ilgili bir eksiklik olmaması durumunda düşmeye karşı koruma sağlanmış olmaktadır. Fakat ülkemizde öncelikle yerine getirilmesi gereken bu hususlar sağlanmamaktadır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: