204-23 Elektrik Güvenliği

Ülkemizde iskelelerin mevcut durumu göz önüne alınırsa, cephe iskeleleri ile çalışma sırasında üstten geçen enerji hatlarına temas etme yüksekten düşme riskine kıyasla çok daha düşük olasılıklı bir risktir. Ancak böyle bir temasın sonuçları dikkate alındığında, hafif yaralanmalardan ziyade genellikle ağır yaralanma ve ölüm gibi durumların ortaya çıkacağı aşikârdır. Gerek bir bütün olarak iskelenin gerekse iskele üzerinde çalışma sırasında taşınan, kaldırılıp indirilen iskele veya yapı malzemelerinin enerji hatlarına temas etmesine karşı, iskelenin yeterli güvenlik mesafesinde bulunması zorunludur. Güvenlik mesafesi belirlenirken rüzgârlı havalarda hattın yapacağı hareket de ayrıca göz önüne alınmalıdır.(Ayrıca bknz. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Çizelge 5)

OSHA düzenlemelerinde, iskeleler veya iskele üzerinde kullanılan iletken malzemelerin enerji hattına aşağıdaki (Tablo 4) mesafelerden daha yakın olma durumu varsa iskelelerin kurulumu, kullanım ve sökümü, üzerinde değişiklik yapılması yasaklanmıştır.

Yalıtılmış hatlar Yalıtım genellikle üzerinden zaman geçtikçe bozulmaktadır.
GerilimAsgari mesafeAlternatifler
300 Volt’tan daha düşük3 feet (~ 90 cm)
300 Volt’tan 50 kV’a kadar10 feet (~ 300 cm)
50 kV’tan daha fazla50 kV üstü her 1 kV için 10 feet (~ 300 cm) değerine ilave 0,4 inch (~ 1 cm) artışHat yalıtkanının uzunluğunun 2 katı mesafe fakat asla 10 feet (~ 300 cm) değerinde az olamaz.
Yalıtılmamış hatlar
GerilimAsgari mesafeAlternatifler
50 kV’tan daha az10 feet (~ 300 cm)
50 kV’tan daha fazla50 kV üstü her 1 kV için 10 feet (~ 300 cm) değerine ilave 0,4 inch (~ 1 cm) artışHat yalıtkanının uzunluğunun 2 katı mesafe fakat asla 10 feet (~ 300 cm) değerinde az olamaz.

Sayfalar: 1 2 3

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: