204-1 İskele Çalışmalarında Güvenlik

Cephe iskeleleri çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışanların eğitimi, iskele bileşenlerinin özellikleri, iskelenin kurulum ve söküm işlerinin planlanması, kullanılan iş ekipmanı ve kişisel koruyucu donanımların uygunluğu, iskele çevresinde yapılan faaliyetler ve risklere karşı alınacak tedbirler gibi birçok husus bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli ve çalışmalar bu kapsamda yürütülmelidir. Bu bölümde güvenli çalışma açısından önem arz eden hususlara yer verilmiştir.

4.1. İskele Üzerinde Güvenli Çalışma

•  İskelede çalışan personeller mutlaka iskelede işe başlamadan önce, kalasları, tijleri, çelik profilleri kontrol etmeden işe başlamamalıdır. İskelede bir sorun ile karşılaşıldığında mutlaka ilgililere haber verilmeli ve sorun çözülene kadar çalışma yapılmamalıdır.

•  İskelenin montajı, demontajı ve iskele üzerinde çalışırken mutlaka gerekli kişisel koruyucular (baret, gözlük, emniyet kemeri, can halatları, iş ayakkabısı, eldiven) kullanılmalıdır (Şekil 29).

•  Yüksekte emniyet kemerleri can halatlarına bağlı olmadan çalışma yapmak kesinlikle yasaktır.

•  Can halatları iskeleden bağımsız yerlere sağlam bir biçimde bağlanmalıdır.

•  İskelede kesinlikle tırmanma yapılmamalı geçişleri iskele merdivenlerinden ya da uygun pencerelerden yapılmalıdır.

•  Hiç bir şekilde iskele ekipmanları sökülmemelidir. (tijler, kelepçeler, çaprazlar)

•  İskelede kalas üzerinde çalışma yapılmamalı, iskelenin kancalı orijinal metal platformları kullanılmalıdır.

•  Hiç bir şekilde iskeleden aşağıya malzeme atılmamalı ve düşmesi engellenmelidir.

•  İskeleye çekilen malzemelerin altından geçişler engellenmelidir. İskele altında çalışma olmamalıdır.

•  İskele üzerinde kullanılan el aletlerinin düşmemesi için malzeme çantası kullanılmamalıdır.

•  İskelede kullanılacak elektrikli el aletlerin topraklamalı, korumaları güvenli olmalıdır.

•  İskelede kullanılan elektrik kablolarında kesinlikle kaçağa maruz verecek şekilde ekler olmamalı ve standartlara uygun olmalıdır.

•  İskeleler üzerinde koşmak, zıplamak ve şakalaşmak kesinlikle yasaktır.

•  İskeleler üzerine emniyetli geçişi engelleyecek malzeme ve malzeme artığı konulmamalıdır.

•  İskele katlarından alet ve malzemelerin düşmesinin önlenmesi için, döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir eteklik konulacaktır. Etek tahtası ile döşeme arasında en fazla 1 cm boşluk olmalıdır.

•  İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 cm’den dar olmayacaktır. Ayrıca korkulukları da bulunmalıdır.

•  Metal platformlar bir üst kata taşınırken emniyet kemerleri bağlı şekilde en az iki kişi ile taşınmalıdır.

•  İskele yakınında vinç veya benzeri makinelerin kullanılması halinde, yüklerin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasına engel olacak tedbirler alınmalıdır.

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: