211-1 Sonuç ve Öneriler

Güvenlik bilincinin yetersiz olması ve önlem alma hususunda ağır davranılması sebebiyle yüksekte çalışma; kafamızı çevirip etrafımızdaki çalışmalara baktığımızda çoğu zaman karşılaşabileceğimiz, ağır sonuçlu kazaların yaşanmasına neden olan açık bir tehlikedir. İskeleler de yüksekte çalışmanın söz konusu olduğu, kullanımı epeyce yaygın erişim araçlarıdır. Ülkemizdeki mevcut durumları ele alındığında, düşme riskinin en çok olduğu yüksekte çalışma alanlarından olduğu kolaylıkla fark edilecektir. Gerek güvenlik algısının düzeyiyle gerekse iskelelerdeki mevcut durumla ilgili bazı bilgiler şunlardır:

•  İskele üzerinde yüksek katlarda dahi tek kalasla çalışmak bir sorun olarak algılanmamaktadır. Çalışılacak olan iskelenin temel bileşenlerini kurmak, fazladan malzeme yerleştirme olarak kabul edilmektedir.

•  Yıllarca iskele işinde çalışıyor olmak, yüksekten düşmenin söz konusu olamayacağına dair bir kanıt olarak görülmektedir.

•  Yaşanan onca kazadan ibret alınmamakta, eski usullerle çalışmaktan vazgeçilmemektedir. İşveren,  güvenli bir iskele temin etmenin gerekliliğini sürekli maliyet açısından değerlendirmekte, belki de almadığı bir kalas parçası sebebiyle yaşayabileceği çok daha yüksek maddi kaybı düşünmemektedir.

•  Herhangi bir kaza yaşanmasından hemen sonra bir bilinç oluşmakta fakat o da çok kısa sürmektedir.

•  Teftiş için yetkililer geldiğinde alınan önlemlerin o an için ve göstermelik olduğu takılan yepyeni baret ve kemerlerden anlaşılmaktadır.

•  İşveren çalışanına önlem aldırma konusunda yeterince baskı kurmamakta, çalışan da sağlık ve güvenliğinin korunması hakkını talep etmemektedir.

•  Teknik işle ilgili çalışmalar bir plan, proje dâhilinde yürürken, sağlık ve güvenlikle ilgili hususların planlanmasına gerek duyulmamaktadır.

•  Tek kalaslı, korkuluksuz iskelelerde emniyet kemeri kullanmak, önlem alınmış olarak kabul edilmektedir.

Sayfalar: 1 2 3 4

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: