301-4 İşçi ve İşverenin Yükümlülükleri

6331 sayılı İSG Kanunu ve bu kanunun kapsamında yayımlanan ilgili yönetmeliklerde; işverenler, çalışanlar ve diğer yetkili kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmektedir.

Yüksekte güvenli çalışma, işverenler başta olmak üzere tüm çalışanların ve ilgili teknik personelin sorumluluklarını yerine getirmesi ve birlikte koordineli bir şekilde hareket etmesiyle sağlanmaktadır. İlgili tarafların sorumlulukları, yüksekte çalışma gerektiren işlerin sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesi açısından incelediğinde ise temel olarak aşağıdaki hususların sağlanması gerektiği görülmektedir:

İşverenler; işe uygun personel seçimi, yönetici ve idari çalışanlar dahil tüm çalışanların eğitim ve denetimi, çalışanların işe giriş sağlık muayenesinden ve periyodik sağlık muayenesi, geri dönüş sağlık muayenesi, rehabilitasyon çalışmaları, işyerlerine ve çalışma alanlarına güvenli erişim ile güvenli giriş-çıkış yerleri sağlanması, toplu koruyucu önlemler ile kişisel koruyucu donanımların ve sistemlerin temin edilmesi ve uygulamaların kontrolü konularından sorumludur.

Çalışanlar; kendilerinin ve diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliği şartlarını tehlikeye atmamaya azami derecede dikkat etmekle, işyeri genel prosedürlerine, güvenli çalışma yöntemlerine ve ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kendilerine verilen diğer bütün talimatlara uymakla ve kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak, temizliğini ve korumasını sağlama konularından sorumludur (4).

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: