301-6 Yüksekte Çalışmanın Getirdiği Riskler Ve Kaza İstatistikleri

İş kazaları, insan hayatı söz konusu olduğunda yaralanma, sakat kalma, ölüm gibi sonuçlar doğurmakla birlikte işverenlere ve devlete yüklediği ağır ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle günde ortalama 5500 kişi hayatını kaybetmektedir. Başka bir ifadeyle, dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda yaşamını yitirmektedir.

Ekonomik açıdan bakıldığında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin yılda 600 milyar dolar olduğu düşünülmektedir. Ancak, iş kazası sonrasında oluşan maliyetlerin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek için harcanan maliyetlerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İşyerlerinde alınan önlemler, can ve mal kayıplarını engeller, üretim ve hizmetlerde beklenmeyen maliyetlerin önüne geçilmesini sağlar (5).

Yüksekte yapılan çalışmalarda meydana gelen iş kazaları, genelde 4-5 metre aralığında gerçekleşmekte ve yüksek oranda ölümle sonuçlanmaktadır. Yükseklik miktarı arttıkça, düşme korkusu hem çalışanları hem de işverenleri daha fazla önlem alınmasına ya da daha fazla ihtiyatlı bir şekilde davranılmasına itmektedir. En düşük yükseklikte bile hala iş kazaları meydana gelebilmektedir. Ancak yüksekliğin artmasıyla birlikte ölümle sonuçlanan iş kazaları da büyük oranda artmaktadır (Şekil 1.2).

Şekil 1.2 Düşmelerin Yüksekliğe Göre Dağılımı (6)

Sayfalar: 1 2 3 4

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: