302-2 Yüksekte Çalışma Planı Ve Kuralları

Yüksekte çalışmalarla ilgili olarak, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde “Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Yüksekte çalışma planı alana özel ve yüksekten düşme risklerinin ortadan kaldırılması ya da azaltılması amacıyla hazırlanmış dokümanı ifade etmektedir.

Yüksekte çalışma planı;

•Yetkin bir kişi tarafından hazırlanıp bir yönetici tarafından onaylanarak uygulamaya konulmalı,

•İşyerindeki bütün yüksekten düşme risklerini kapsamalı,

•Yüksekten düşmelerin önlenmesi için sorumlular ve sorumlulukları açıkça ortaya koymalı,

•Yüksekten düşme risklerinin ortadan kaldırılması için sistematik yaklaşımlar sunmalı,

•Yüksekte çalışma içeren işler başlamadan önce düşme önleyici ve koruyucu önlemler ile çalışma yöntemlerini sağlamalı,

•Planın sürekli olarak uygulamasının kontrolü ve denetiminin sağlanması için gerekli hükümler belirlenmeli,

•Uygunluğunun ve etkinliğinin devamının sağlanması için periyodik olarak izlenmeli ve işyerinde sürekli kullanıma uygun biçimde saklanmalı,

•Düşme önleme ve yüksekte çalışma güvenliği için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini sağlamalıdır (10).

Yüksekte Çalışma Planı genel olarak aşağıda verilen başlıkları içerebilir (10).

•Düşme Önleme Politikası

•Sorumluluklar

•Risk Yönetimi

•Kontrol Önlemleri

•Güvenli Çalışma Yöntemleri

•Talimatlar

•Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

•Denetim ve Bakım Eğitim

•Kaza Araştırmaları

•Acil Durum Müdahalesi

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: