304-6 Çatıda Çalışma

Çatı işleri konusunda çalışan personeller ekseriyetle, çatı ve cephenin uç kısımlarından, boşluklardan, iskele üzerinden ya da duvar ve saçaklardan düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedirler. Bu durum çalışanların dikkatsizliğinden meydana gelmektedir. Çatı ve cephe işlerinin yapımı esnasında personellerin bu noktalara ulaşımının güvenilir bir biçimde yapamaması, çatıda yapılan çalışmalarının devam ettiği bölgenin altındaki ve etrafındaki tehlike oluşturan noktalara işin ehli olmayan çalışanın girmemesine yönelik tedbirlerin alınmaması, çalışmalar sırasında düşen malzemelerden meydana gelebilecek yaralanmaların önüne geçmek için uygun önlemlerin alınmaması, malzemelerin indirilmesi esnasında çöp bacası, yük asansörü veya vinç gibi uygun ekipmanların kullanılmaması, çatı ve cephe kaplamalarının imalatı sırasında malzemelerin düşebilecek bölgelerde birikmesine izin verilmesi, uygun depolanmaması bu tür kazalara sebep olabilmektedir.

Ayrıca çatı ve cephe işlerinde yakından geçen enerji dağıtım tesisleri ile karşılaşma olasılığı vardır. Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisatın işaretlenmesi gereklidir. Yapı alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi (2,5 m) –ki rüzgârda salınımı da hesaba katılarak-bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Eğer yapılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan onay ve izinler alınmalıdır  (14). Elektrik nakil hatlarının bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, bariyerler veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulmasına çalışılmalıdır  (50).

20°’den fazla çatı eğimlerinde çatı güvenlik iskeleleri kullanılmaktadır. Çatı güvenlik iskeleleri; cephe iskelesi ile bağlantılı veya direk tırmanma platformu şekilde tasarlanabilir.

  Çatı Güvenlik İskelesinin Özellikleri

• Koruyucu duvar direklerden, ızgaralardan veya ağlardan (maksimum ağ boyutu 10 cm) oluşur ve çatı yüzeyinden minimum 60 cm mesafe ile en az 1.00 m yüksekliğinde olmalıdır.

• Güvenlik iskelesi düşme kenarının en fazla 3.00 m altında olmalıdır.

• Güvenlik iskelesinin iskele seviyeleri en az 50 cm yüksekliğinde koruyucu perde ile sağlanmalıdır,

• Güvenlik iskelelerinin üzerine basılması durumunda koruyucu kaplamaya ek olarak koruyucularla donatılmalıdır,

• İskele fabrikasından bir uzman, tamamlandıktan sonra ve kullanımdan önce tüm iskeleyi kontrol etmelidir  (36).

  Çatı İşleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

• Her gün çalışma öncesinde çalışılacak alan ile ilgili, risk etkenleri konusunda teknik personel ve iş güvenliği yetkilisi tarafından bilgi alınmalıdır. İş güvenliği denetiminde güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.

• Tüm çalışanlar şantiye alanında işe uygun kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmalıdır.

• Çalışma öncesi tüm kaldırma elemanları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz kişiler haricinde kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Kaymayı engelleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar, çatı vb. çalışma bölgelerinde mutlaka kullanılmalıdır.

Sayfalar: 1 2 3

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: