102-3 Risklerin Değerlendirilmesi

•Mevzuatımıza göre risk değerlendirmesi her yapı işinde olduğu gibi yıkım çalışmalarında da zorunludur. Patlayıcı kullanımı veya asbest gibi özel durumlarda yapılacak risk değerlendirmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Risk değerlendirmesi;

•Tehlike ve risklerin belirlenmesi,

•Riske maruz kalan çalışanların tespit edilmesi,

•Riske neden olan kaynakların (tehlikeleri) ve proseslerin belirlenmesi,

•Kontrol önlemlerinin türlerininin belirlenmesi ve etkinliğinin ölçülmesi gibi konularda yardımcı olmaktadır.

•Yıkım çalışmaları ile ilgili tehlike ve riskler değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

•Yıkımı planlanan yapının yapısal bütünlüğü,

•Uygulanacak yıkım metodunda proseslerin sıralaması,

•Yıkım takvimi,

•Yapının mimari, statik ve betonarme planı,

•Makine ve ekipmanların kimler tarafından kullanılacağı ve bu kişilerin bu konudaki yetkinliği,

•Yıkım boyunca toz, gürültü ya da UV gibi nedenlerle oluşabilecek maruziyetler,

•Çalışan sayısı, Termal konfor şartları.

Sayfalar: 1 2

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: