102-1 Tehlike Teorisi

•Tehlike analizlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için nelerin tehlike içerdiğinin, tehlikelerin nasıl ortaya çıkartılacağının ve tehlikelerin nasıl tanımlanacağının anlaşılması gerekmektedir.

Tehlike Teorisi yöntemine göre tehlike, aşağıdaki üç temel bileşeni içermelidir  [3] [4].

Tehlikeli eleman (hazardous element, HE): Tehlikenin itici gücünü oluşturan temel tehlikeli kaynaktır. Bir sistemde kullanılan ve patlayıcı nitelikte olan tehlikeli enerji kaynakları tehlikeli elemana örnek gösterilebilir.

Tetikleyici mekanizma (initiating mechanism, IM): Tehlikenin ortaya çıkmasına sebep olan tehlike bileşenidir. Diğer bir ifadeyle tehlike durumundan kaza durumuna dönüşüme neden olan bileşendir.

Hedef ve tehdit (target and threat, T/T): Yaralanma ve hasara karşı savunmasız olan nesne veya insandır. Dolayısıyla bu bileşen tehlike analizinin son unsuru olup kaza sonrası beklenen kayıp ve hasar olarak tanımlanır.

•Tehlikenin yukarıda bahsedilen bileşenleri, tehlike üçgeni olarak tanımlanmaktadır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5

Katılımcı Yorum ve Düşünceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ses kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir ses kaydı varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Yeni video kaydetmek için Tıklayın Daha önce kaydettiğiniz bir video varsa “Dosya Ekle”” kısmından ekleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu: